Den sande historie om min bortvisning

Den 28 oktober 2020 blev jeg bortvist fra Bornholms Forsvarsmuseum denne historie kender du kun fra det medierne skrev, efter en Pressemeddelelse som museets formand havde udsendt til de Bornholmske medier. Denne var IKKE sandheden, så den får du her.

Den 17. februar 2023, altså næsten 2½ år efter jeg blev bortvist kunne du i Bornholms Tidende læse en artikel. Den er bygget på et interview  Tidende lavede den 14. februar 2023 med mig. Tidende valgte så  at skrive om MIN sag nu, da den sag POLITIET havde anlagt mod Forsvarsmuseet var afholdt, og hvor jeg i øvrigt var indkaldt som vidne for netop Politiet.

Vedrørende sagen om min bortvisning fra Bornholms Forsvarsmuseum

Denne sag som tog sin begyndelse den 28.10.2020 hvor en enig Bestyrelse for Kastellets Venner – støtteforening bag Bornholms Forsvarsmuseum, med øjeblikkelig virkning bortviste mig som Museumsleder.

På en måde kom det ikke bag på mig, da jeg jo godt kunne høre og mærke at formanden ikke brød sig om mig. Det kan der være, og det var der mange årsager til. Men alligevel blev jeg overrasker over det, da det skete, og det der overraskede mig mest, var argumenterne for at jeg blev bortvist.

Jeg henvendte mig naturligvis dagen efter bortvisningen til min fagforening, Ledernes Hovedorganisation med den modtagne bortvisning. Det skal lige tilføjes at museet ikke troede/vidste jeg var medlem af en fagforening.

Sammen med en advokat gennemgik jeg bortvisningen punkt for punkt. Jeg kunne ikke rigtig genkende de begrundelser, der var blevet brugt i bortvisningen. Her en gennemgang med mine kommentarer:

 

De skriver: at jeg har udtalt mig til medierne på trods af forbud derom, oven i købet to gange.

Mit svar: Nej, jeg blev spurgt om jeg ville udtale(Våbensagen), dertil svarede jeg at det måtte jeg ikke for Formanden og Politiet, så det gjorde jeg ikke. At artiklen blev bragt to gange betyder ikke, at jeg har udtalt mig to gange. I øvrigt blev det på et FU møde tidligere på året vedtaget, at jeg godt måtte udtale mig til Pressen, jeg skulle bare informere Formanden. Sjovt nok stod denne vedtagelse fra FU mødet ikke, i det referat der blev udsendt efter mødet.

De skriver: Stigende grad af illoyalitet overfor Bestyrelsen og Forretningsudvalg og et enkelt medlem

Mit svar: Et postulat som jeg ikke kan nikke genkendende til, og heller ikke har fået nogen eksempler på hvornår det er sket. Tror måske nok de mener, at det er når jeg giver min mening til kende, og ikke siger hvad de mener jeg skal sige og mene. Jeg formoder det der menes er, at i forbindelse med opsætningen af Løjtnant Anker udstillingen. Her havde medlemmet af Forretningsudvalget fået fremstillet nogle meget dyre plakater, hvilket jeg protesterede over, inden de blev fremstillet, da de var alt for dyre. Desuden påpegede jeg da plakaterne kom, at på plakaten med billedet af Anker kiggede han den forkerte vej, nemlig væk fra teksten. Efter 20 år i mediebranchen ved jeg nok hvordan man laver den slags, men det unge medlem vidste bedre, og i øvrigt kunne man ikke vende billedet, sagde han, som var et fotografi af et billede, fortalte han til Forretningsudvalgsmødet.

Sikke noget vrøvl, det tager ca. 15 sekunder at gøre det, hvor de 10 sekunder er for at åbne et gratis program, der kan gøre det. Hvilket jeg gerne ville vise dem, men de var ikke interesseret.

Skal så lige tilføje at der også senere blevet lavet en engelsk sproget udgave af Anker plakaten, og sørme om ikke Anker kiggede den rigtig vej.

Dette må være medvirken til at jeg var illoyal og konfliktsøgende, som der stod i bortvisningen, ellers kender jeg ikke andre eksempler.


De skriver:
At jeg har tilsidesat mine arbejdspligter som beskrevet i min kontrakt, og som jeg løbende er blevet gjort opmærksom på.

Mit svar: Jeg ved ikke rigtig hvad der menes med dette og det er da heller ikke oplyst præcis hvad de mener, men jeg kan gætte, at det er de to påtaler, som ikke er advarsler, Formanden har givet mig for at der skulle være beskidt på museet. Ja det har der været, når han kommer og kører en finger herover et trappetrin op til 1. sal sidst på eftermiddagen når over 100 gæster har gået op og ned ad trappen. Jeg mødte ind mindst en time før åbningstid hver dag, hvor jeg foretog rengøring inden der blev lukket op, så beskidt nej.

Der kunne han jo som Formand for støtteforeningen have tilbudt at jeg fik hjælp til rengøringen, men næh nej, det skete ikke.

Det næste kunne være, at han sagde at der var rodet på mit kontor. Ja MIT kontor, når der ligger 10-15 genstande der er indleveret til museet på mit mødebord, mens jeg dokumenterer hvad det er, indskriver dem i databasen og giver dem nummer. Så ser der rodet ud, men som jeg fortalte ham oven i købet to gange, ”Så er mit kontor og mødelokalet ikke et Bo Bedre hjem, men en arbejdsplads”. Tingene kom naturligvis på depot når jeg var færdig med dem.

Dernæst at jeg skulle have lukket min arbejdstelefon efter sidste åbningsdag. Vrøvl. Jeg var sygemeldt på grund af stress efter al den hetz, der var kørt på mig i hele sæsonen, hvilket Formanden havde fået besked om at jeg sygemeldte mig. Og nej telefonen blev ikke lukket. Jeg meddelte ham samtidigt, at jeg omstillede den til hans mobiltelefon nummer, hvilket han bekræftede.

Ligeledes skulle jeg havde frameldt mig som systemansvarlig på museets alarmeringsliste hos alarmfirmaet G4S. Igen en gang vrøvl, jeg har ikke frameldt meldt mig den 20.8. som systemansvarlig, men blot sat mig i bero da jeg ikke var tilstede på Bornholm, derfor jeg kan jo ikke tage på museet ved alarm opkald fra G4S. Dette skete et par gange når jeg ikke var på øen.
Listen består af tre personer i alarmerings række, med Museumslederen som nr. 1. Formanden som nr. 2 og Næstformanden som nr. 3. En plan der har eksisteret altid, og som de begge var bekendt med. Det vil sige, at når jeg ikke var til rådighed hvilket altid blev meddelt G4S og de to andre, skulle G4S blot skulle ringe til nr. 2 på listen, og eventuelt nr. 3. Altså igen en løgn.

Til sidst trues jeg med en Politianmeldelse hvis jeg ikke afleveret de genstande jeg har, der tilhører museet, inden for 2 døgn, hvilket skete dagen efter jeg fik brevet og 1 døgn før fristen. En ret voldsom trussel syntes jeg nok. Det var blandt andet med hensyn til koderne til alarmsystemet, som de i øvrigt kendte begge to(Formand og Næstformand) hvilket der her ikke gives udtryk for, hvilket de gjorde. Den nye hovedkode valgte Formanden i øvrigt selv.

Min fagforening fremsendte derfor et brev til Formanden med krav om dokumentation for de påstande, der lå til grund for min bortvisning. Først efter at der var blevet rykket et par gange, kom der er brev fra ham. Ikke ligefrem en dokumentation, men blot en gentagelse af de påstande der stod i bortvisningen, som i øvrigt også indeholdt et krav om jeg skulle betale et meget stort beløb til museet, for noget som jeg ikke anede hvad var. Altså slet ingen dokumentation, som min advokat bad om. Dette frafaldt museet også senere.

I begyndelsen af juni 2022 meddelte museets advokat, at man bad om udsættelse af den planlagte retssag, idet der var en Politiundersøgelse i gang. Vi fik ikke at vide hvad denne Politiundersøgelse gik ud på. Det kom midt i juli, hvor jeg blev indkaldt til afhøring på Rønne Politistation. Jeg mødte op sammen med min Bornholmske advokat. Afhøringen var fordi Forsvarsmuseet havde indgivet en anmeldelse mod mig, for underslæb overfor museet.

Det gik ud på, at jeg havde brugt museets Visa kort til private indkøb i 36 tilfælde, som jeg ikke havde ret til, udtalte de sig om i anmeldelsen.
Efterhånden som afhøring skred frem, var det klar for både mig og min advokat, at den anmeldelse intet havde på sig, men blot var rent og skær hævnakt.

Det var korrekt, at jeg nogle gange ved en fejl havde fået brugt museets Visa kort, men jeg opdagede straks selv fejltagelsen, og alle beløb blev tilbagebetalt straks. Men alligevel fastholdt man, at der var tale om underslæb, beløbet de nævnte var omkring 7.900 kr.

Årsagen til forvekslingen af Visa kortene var, at mit private Visa kort var fra samme bank som museets, og fuldstændig identisk i udseende, og ikke nok med det, pinkoden var på de 3 første cifre i fuldstændig samme rækkefølge, kun det 4. var anderledes (Et 4-tal og et 9-tal) Så derfor mærkede jeg museets kort, da jeg fandt ud af hvad der var sket, så jeg ikke kunne tage fejl mere. Hvilket heller ikke skete.

I andre tilfælde var det indkøb af varer til museet, dels til Sortkrudtskytterne når de kom og afholdt sortkrudt demonstration, men også til de mange frivillige jeg havde på museet og til diverse møder. Som sagt var alt budgetteret, og alle indkøbt holdt sig indenfor rammerne af det budget jeg som Museumsleder havde til rådighed.

En af de sjovere ting var, at man sagde jeg ikke havde lov til at indkøbe hele kaffebønner, formentlig underforstået, at de nok var til mig selv privat. Nu er det jo bare sådan, at i billetsalget på museet, står en kaffeautomat der blev brugt til at lave diverse kaffer, som museets gæster kan købe, og denne kaffeautomat bruger hele kaffebønner.

En lille uge efter afhøringen kom efterforskerens skriftlige afhørings rapport, hvortil jeg i samarbejde med min advokat, havde nogle få misforståelser.

Den 12. september kom afgørelse fra Anklagemyndigheden på Bornholm og afgørelse var klokkeklar:

”Vi er nået frem til, at det ikke kan bevises ved en domstol, at du har begået underslæb”.

”Det betyder, at der ikke bliver rejst nogen straffesag mod dig”.

Nej naturligvis ikke, da jeg intet ulovligt havde begået, men rart nok at også Politiets Anklager kunne se det.

Herefter blev så Bortvisningssagen startet op igen den 29. november hvor min fagforenings advokat modtag mail fra museeta advokat hvori han tilbyder et forlig, for at lukke sagen. Det fandt vi ikke godt nok, hvilket advokaten blev orienteret om den 30. november. Derfor blev der fremsendt et nyt forslag til forlig til advokaten.

Det forslag accepterede Advokaten  på Kastellets Venner, støtteforening for Forsvarsmuseets vegne den 1.12. hvormed sagen blev lukket, og retsmødet i marts måned aflyst.

Jeg fik nøjagtigt det, min fagforenings advokat var kommet frem til, jeg ville have fået ved en dom i Byretten, hvor Forsvarsmuseet øjensynligt ikke ønskede at komme, da de så formentligt var blevet dømt. Dette ændrer dog ikke på det faktum, at min bortvisning var ulovlig, idet der i aftalen ligger et beløb som erstatning efter lovens ord om ulovlig bortvisning, og den udbetales efter Ligningslovens § 7u.

 Seneste nyt.
Anklagemyndigheden på Bornholm har indledt en Straffesag mod Forsvarsmuset for ulovlig besiddelse og opbevaring af våben. Hvilket i den grad fjerner fokus fra mig, som Forsvarsmuseet ellers forsøgte at ramme mig med, i den Pressemeddelelse som J.P. Christoffersson udsendte den 29.10. 2020. Så det lykkedes dem ikke at kaste skylden på mig.

Jeg syntes nok at denne anklage mod Forsvarsmuseet sætter dem i en rigtig dårlig situation, da de helt klart har brugt mig som prygelknabe, for at redde deres eget skind.

Jeg skal så lige tilføje, at jeg ikke er i Anklagebænken, da jeg er indkaldt som Politiets vidne til retsmødet den 24. januar 2023. Dette retsmøde blev som bekendt udsat 2 uger pga sygdom hos et andet vidne.

Retsmødet har været afholdt og man kan læse referat derfra i diverse medier. Der afsiges dom den 21.2.2023 kl. 13:00.

Anklagemyndigheden kræver en bøde på 75.000 kr. Forsvaren frifindelse eller 10.000 kr. i bøde.

OPDATERING

Så blev dommer afsagt i Retten på Bornholm i dag den 21.2.2023

Læs om dommer her på dette link  DOMMEN som Bornholms Tidende beskriver den.

 

Så det skulle vist være slået fast med syvtommer søm, at jeg INTET har med våbensagerne der kørte på Forsvarsmuseet at gøre , og at jeg blev ULOVLIGT bortvist som Museumsleder.

 

Det var den ferie

Som jeg tidligere har skrevet er min lyst til at skrive blog dæmpet en hel del, pga de ting jeg har været udsat for. Lige nu afventer jeg en retssag, som modparten gang på gang får udskudt, formentlig i den tro at den ikke bliver til noget – men tror mig det gør den.

Nå tilbage til noget positivt, Yulia og jeg tog en uge til Gran Canaria fra den 14. – 21. april. Det gjorde vi fordi vi trængte til at komme væk, men også fordi vi kunne flyve direkte fra Rønne til Las Palmas. Det betyder en mindre udgift på mindst 1500 kr. til færge, benzin og overnatning i København.

Så dem brugte vi på at leje bil på Gran Canaria, og så var der endda overskud 🙂

Men som sagt, vi tog afsted den 14. april fra Rønne. Desværre var det meget tåget den morgen. Flyet vi skulle med kom fra Malmø og pga tågen landede den 1 time senere end beregnet

Så tåget var det

Her er flyets rundtur over lufthavnen

Med 1 times forsinkelse kom vi afsted, efter vi fik serveret kaffe og kaffe i ventetiden. Vi var 212 personer fra Bornholm, så flyet var næsten fyldt op.

Kursen blev sat mod Las Palmas

Nå man flyver i 5½ time, så skal man lige strække ben ind imellem

Vi nåede Gran Canaria i god behold, tog mundbind på, det var stadigvæk et krav når man ophold sig indendørs på offentlige steder.Til gengæld var der ingen der ville se vores Internationale Coronapas, så vi kom hurtigt igennem lufthavnen og ud i den bus vi skulle med til Playa del Inglés.

Klar til afgang

Temperaturen var ret så behagelig, som det kan set på denne billede, 24 grader. Vores hotel ses i bunden af billedet, Plays del Sol hed det. Det var et lejlighedshotel uden børn. Derfor valgte vi dette sted, da vi ikke orker skrigende børn når vi er på ferie. Yulia har også nok af dem i hverdagen i hendes job i Svaneke

Udsigten fra vores værelse var helt ok

Efter at have pakket ud og taget sommertøj på, gik vi en tur ned til stranden. Yulia havde taget bikinien med, men desværre blæste det en del, så vandet var blandet godt op med sand, så det blev bare til et fod bad

Palmerne stod tæt og i alle størrelser

Det blev også lige til lidt afslapning på vores balkon inden vi gik i byen for at spise aftensmad

Vi havde fået anbefalet en tapas bar ikke ret langt fra hotellet, så der gik vi til. Den lignede en spansk kopi af det tidligere Værftet i Sandvig. Værten var utrolig meget snakkende og venlig. Da vi fik vores tapas fandt vi ud af hans venlig var et forsøg på at dække over en ikke særlig original og god tapas. Sangriaen fejlede ikke noget 🙂

Sådan så maden ud

 

Stedet
– og sangriaen

Her skulle jeg så have fortsat med resten af turen, men desværre påvirkede det mig ganske voldsom det formanden for Forsvarsmuseet udsatte mig for. Løgne, fordrejelser og en slem hetz som jeg blev udsat for. Derfor afslutter jeg denne opdatering af vores forårsferie nu, som jeg startede på straks da vi kom hjem for 9 måneder siden.

I stedet for får du den sande historie om min Bortvisning fra Bornholms Forsvarsmuseum i mit næste indlæg.

22 dage endnu…

Og nej jeg vil ikke fortælle hvad jeg hentyder til. Det skal være en overraskelse.

Ellers går dagene på raske fjed, vi har nok at se til i det daglige, Yulia læser stadigvæk dansk og hun bliver bedre og bedre. Jeg hygger mig som hjemmegående husfar – og så spiller jeg golf med min makker Cai.

Vi går også vores daglige ture p.t. mest på Antoinette stranden om eftermiddagen, da solen så er på der.

På lørdag skal vi til 70 års fødselsdag hos Marianne og det glæder vi os til.

Vores nabo fortalte i går – det vil sige de spurgte om de kunne låne nogle stole hos meget snart, at de har nemlig guldbryllup så her ville de da meget gerne se os.

Jeg har lånt en bog på biblioteket, burde eje den, men syntes den er alt for dyr og da den er pakket ind plastic så man ikke lige kan tage en kigger, blev det et lån. Godt jeg ikke købte den, for magen til møg skal man lede længe efter. Den hedder “Bornholm i krig og fred” Så jeg gik ud fra at det var alt om Bornholm, og gerne en masse jeg ikke vidste i forvejen. Jeg mener forfatteren har brugt 6 år på at skrive den. Det var det måske også men efter at have læst 44 af de 448 side! stoppede jeg. For det første stod der intet om Bornholm for det andet var der flere faktuelle fejl. Den værste var nok at bogens forfatter i en billedtekst af Magasinbygningen på Forsvarsmuseet kalder bygningen for Kastellet. Det er ikke rigtigt, Kastellet er det Mantellotårn bag ved Magasinet.

Her var det kæden hoppede helt af, forfatteren har nemlig selv været Museumsleder på Forsvarsmuseet, det var ham jeg afløste.

Jeg tog dog nogle stikprøver igennem hele bogen for at finde noget nyt også om Bornholm. Lad det være sagt med det samme – det fandt jeg absolut ikke. Det var gammel vin på nye flasker. Du kan så måske forstå hvorfor bogen var pakket ind i plastic !!!

Pas god på dig selv og hinanden – det gør vi

Jeg ved det godt

At jeg er gået noget død med at skrive på min blog, men der er ting i vores liv, der har været meget mere vigtige, og fortsat er det. Så når jeg alligevel vil skrive lidt her på bloggen er det fordi jeg vil fortælle, at vi er i live har det efter omstændighederne godt. Det også selvom vi begge har været igennem en gang COVID-19.
Hos os var det bare som en mild influenza med med feber og ondt i alle led, muskler og med hoste. Måske fordi begge har fået de 3 stik. Hosten var det der varede længst.

Måske lige bortset fra at jeg fortsat har åndenød, når det går meget op ad bakke  med min golfvogn foran mig, så kniber det og jeg må holde nogle pauser på de mange “pensionist bakker”. Men det går, jeg klarer den. Det må være det der hedder en senfølge….

Pensionistbakke (Den ER meget stejl)

Min golfmakker Cai og jeg har et par problemmer ind imellem, men vi indrømmer det ikke

Ingen kommentar

Ellers har Yulia været ansat i Bornholms Regions Kommune siden midt i december, som Poder på Kommunens skoler. Hendes kontrakt udløber den 31. marts. Uden at sige for meget, er der allerede noget nyt i støbeskeen!

Ellers tager vi vores næsten daglige ture på strand eller i skov, således også i dag, hvor vi var en tur i Robbedale, da Yulia ville plukke nogle ramsløg til salaten.

Ramsløg plukke tur
Forhindringsskovtur i Nordskoven efter den sidste storm
På stranden ved Villa Nova

Så har vi jo også fejret Yulias fødselsdag i sidste måned. Vi havde bestilt bord på Strøgets Spisehuz hvor vi nød den gode mad, og hinandens selskab uden for hjemmets 4 vægge

Yulia fik Plankelaks og salat, jeg fil wienerschitzel

Så en lille sjov en til sidst. Jeg har købt noget nyt tandpasta, men jeg er lidt i tvivl om jeg skal bruge det – for bliver mine tænder nu Høje eller Skæve ?

 

Pas godt på dig selv og hinanden – det gør vi

P.S. Der er 29 dage til…

 

Tid til lidt opdatering

Kære alle – næsten alle.

Vi er kommet nogenlunde ind i det nye år, men der er stadigvæk nogle bump på vejen, derfor næsten alle…
Der findes nemlig nogle røvh…. som ikke kan få nok magt, og de skyer ingenting for at få den, løgne, bedrag og falske oplysninger. Se det er en af årsagerne til, at jeg ikke har været så aktiv her. Desværre trækker det stadigvæk ud, da de hele tiden finder på nye løgne, som systemmet desværre tror på, her på Bornholm.
Men lad det ligge nu, I skal nok få den fulde historie når tid er. Det er lykkedes dem med en ny løgn/bedrag og trække tiden yderligere 2 måneder.

Ellers har vi det ganske godt, når befindes os her hjemme, og ikke færdes ude i samfundet her på øen, for det er en belastning. Yulia har hendes gode arbejde på Kommunen, og jeg som Hjemmegående husfar.

Som du sikkert har set på FB, tager vi stadigvæk på ture ud i naturen hvor der er fred og ro. Det bliver til mange gode billeder fra Yulia. Jeg lægger ikke så mange ud, vil dog give dig nogle i dag.

Indtil før nytår har jeg været medlem i Gudhjem Golfklub, men er fra Nytår skiftet tilbage til Nordbornholms Golfklub. Det har jeg gjort fordi, jeg så igen kan spille på Old Course uden at skulle betale for det. Ved godt at medlemsskabet i NBGK er noget dyrere, men når nu min gamle golfmakker Cai godt vil spille med mig igen, efter et par knæoperationer – tja så vender jeg tilbage – og vi glæder os til det bliver lidt lunere i vejret.

Ikke for vejret er dårlig her i dag, du kan tjekke det ved klikke på linket oppe i højere hjørne “Vejret på Bornholm – Knudsker” så kan du se hvordan vejret er her i Knudsker lige nu.

Der er også dumpet et dejligt brev ind ad brevsprækken, invitation til en 70 års fødselsdag på Sjælland, hvilket vi glæder os meget til.

Udendørs Julestemning
Indendørs julestemning
Vi har fået lidt sne, her i haven
Og i Almindingen
Vi gik også ture på stranden
Var til Julemarked på Danmarks ældste teater i Rønne
Gløgg skal der til
Jeg fik kolde hænder, så godt der var fyret op med grillkul
Vi har også været på “Kærestetur” i Roskilde
På havnen i Roskilde
På Vikingeskibsmuseet
Men også på en masse skovture herhjemme
Også i solskinsvejr
En dejlig hilsen fik jeg efter nytår.

Pas godt på dig selv og hinanden – det gør vi stadigvæk

Så nærmer det sig

Altså årets sidste dag. Desværre er vi ikke sluppet af med den igangværende pandemi, tværtimod bliver den værre og værre. Der snakkes og skrives meget om hvorfor, det går så galt som det gør. Min personlige mening er, at de mange mennesker, der IKKE lader sig vacciner har en stor del af skylder. Jeg ved godt det ikke forhindrer smitten breder sig, men vores sundhedsvæsen vil ikke blive så overbelaster som det er nu. Så efter min mening skulle de mange nægtere skamme sig, på grund af deres manglende samfunds sind. De er egoistiske og arrogante, og uden hold i virkeligheden i deres teorier og deres Nej til vaccination.

Normalt skriver jeg om hvordan vores år er gået, det har jeg været lidt i tvivl om hvordan jeg skulle gøre det, her mod slutningen af 2021. Der er nemlig nogle ting, som jeg indtil videre IKKE kan skrive om, men jeg lover at jeg nok skal åbne op for posen, når situationen er overstået, som jeg ser det vil det blive til min fordel. Ikke mere om det nu.

Ellers har Yulia og jeg brugt en del af foråret som Poder i Copenhagen Medical. Jeg fik nok midt i april, som jeg skrev om dengang, dårlig ledelse eller helt mangel på samme. Umenneskelige arbejdsforhold som fortsat finder sted, kan jeg læse om i dagspressen. Yulia forsatte dog til august hvor hun tog en tur til Moskva for at hente hendes national pas, og for at besøge hendes forældre og hendes datter. Jeg har brugt en del af sommer på at køre rundt til de Bornholmske seværdigheder, taget en masse billeder som jeg har lagt op på Facebook.

Vi har været på et par “kæreste ture” til Sjælland, for at se andet land. Men som situationen er nu når man skal gennem Sverige, så bliver det ikke den vej vi vil køre, så længe svensker gør som de gør ved grænsen.

Som jeg skrev i mit sidste indlæg er Yulia ansat af Bornholms Regionskommune som Poder på øens skolen, i et hold på 4 personer drager de ud 4 dage om ugen rundt på øens skolen, sammen med et andet hold, som tager andre skoler.

Juleaften tilbragte vi alene, dels fordi vi ingen familie har i nærheden af os, og min familie har jeg ikke set, og hørt noget fra siden jeg blev skilt i år 2000, så vi er bare os to.

Nytårsaften bliver lige så stille, bare os to med en god menu, efterfulgt af lidt guf og hygge, måske foran husalteret, indtil vi skal ud og hold på Snorrebakken med udsigt over Rønne, og nyde det fantastisk skue Nytårsfyrværkeriet er herfra – og så tænke på hvor tåbelige folk er ved at smide så mange penge ud å fyrværkeri. Nu håber jeg så bare, at alle der råber på miljøsvineri og CO2 problemer – så ikke er dem der skyder fyrværkeriet af……..

Pas godt på dig selv og hinanden – det gør vi

 

 

 

Så vender jeg så småt tilbage

Det er endnu for tidligt at fortælle dig, hvorfor jeg har været fraværende et stykke tid, da årsagen forsat er eksisterende, og nok vil være det i en længere periode endnu.
Så derfor vil jeg begynde med at skrive lidt her igen på min blok, også fordi jeg trækker mig lidt baglæns med hensyn til brugen af Facebook. Jeg syntes toner er blevet alt for hård, og for mig at se er der nogle, jeg regnede som måske ikke gode venner, men som venner, som har et sprogbrug mod både mig og andre som jeg ikke kan tolerede, så kan man ikke lide lugten i bageriet……

Derfor vil jeg hellere bruge “min egen” platform til mine tanker og vores liv her på Bornholm. Yulia og jeg har lagt nogle, syntes vi selv, gode planer for fremtiden. Dem skal jeg nogle fortælle om når tiden er inde.

Vi nærmer os jeg med raske skridt et nyt år, men først har vi lige en Jul der skal klares, i coronaens tegn. For os betyder det intet, idet vi ganske som vi plejer holder Julen alene. Yulias familie bor jo langt væk, og min familie ønsker mig ikke, så det er så nemt at holde Jul.

Hvorfor holder vi i det hele taget Jul? Er det på grund af de mange dejlige gaver vi giver hinanden, og derfor er vi gode ved hinanden en gang om året, eller er det fordi vi nyder at have familien samlet, eller en helt tredje grund……. det må du selv afgøre.

Vi giver heller ikke hinanden gaver til Jul, vi vil meget hellere gøre det igennem året, når vi finder en passende årsag dertil eller – noget vi har ønsket os, eller bare fordi vi har lyst til at give en ting. Det mener vi er mere vigtig, end det store gaveræs til jul.

I dag kørte vi en tur til Rytterknægten for at få lidt frisk luft og se sne. Godt nok havde vi lidt her i morges, men som sædvanlig ved jeg, at der så ligger et godt lagt i Almindingen. Ganske rigtig det gjorde der se bare her.

Yulia måtte ud og gå en tur og tage billeder

Jeg kørte lige bag hende

I søndags købte vi årets Juletræ, det blev ikke så stort og samme dag pyntede Yulia det

Hvert år kører vi en tur til Klemensker for at se “julehuset”

Jeg kan ikke huske hvor mange tusinde pærer der er, men flot er det.

Sidst i november fik Yulia en sms fra en tidligere kollega fra Copenhagen Medical, hvor de arbejdede sammen som poder. Han spurgte om hun havde lyst til at blive ansat som Poder i Kommunen, for at pode kommunens skolebørn. Vi besøgte Kaj og hans kone Vibeke som jeg kender. Stor overraskelse for os begge. Et par dage senere var Yulia til samtale på Kommunen, og hun blev ansat fra den 1. december med 26 timer ugentlig arbejde fordelt på 4 faste dage. Hun arbejder i et fast hold på 4 personer.

Det er ikke hendes drømmejob, men det bringer penge i banken.

 

Pas godt på dig selv og hinanden – det gør vi.